سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

صدها هزار سایت صهیونیست ها در روز قدس هک شده است

Hackingاسناد تازه منتشر شده نشان می دهد که روز قدس امسال یکصد هزار سایت و دیتا سنتر رژیم صهیونیست و اشغالگر قدس از دسترس خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به اعتقاد کارشناسان این یکی از بزرگترین حملات سازمان یافته بر علیه رژیم اشغالگر قدس است.

هکر ها که خود را انصار القدس می نامند، اسناد از دسترس خارج نمودن سرور ها و سایتهای اسرائیل را در چندین سایت بارگزاری کرده اند که لینک آنها در ادامه خبر آمده است.

سالهای پیش نیز شاهد چنین حملات گسترده ای از هکر های مختلف از سرتاسر دنیا در روز قدس بوده ایم اما سال های گذشته چند صد سایت مورد حمله قرار می گرفت و این بار حجم حملات بسیار بالاتر رفته است.