سیاست سعودی، تباهی کامل شبه جزیره

طبق گفته آگاهان سیاسی حوزه خاورمیانه از مجموعه رفتارهای سیاسی سعودی و دخالت های نظامی در منطقه  دو نکته اساسی به بدست می آید.

اول: عربستان سعودی که خود را زعیم بلامنازع جهان اسلام می داند، تلاش می کند از طریق عقب راندن جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر در خاورمیانه تثبیت نماید غافل از آنکه سابقه اقدامات نابخردانه حاکمان آل سعود، آنان را به هم پیمانانی غیر قابل اعتماد در چشم سیاستمداران غربی تبدیل ساخته و موضع آنان در برابر اعراب را به یک رابطه ارباب و رعیت تغییر داده است.

به گفته آگان سیاسی، غرب تا آنجا که امکان داشته باشد از اعراب منفعت خواهد برد و زمانی که این منفعت کاهش یابد، با تغییر سیستم حکومتی در کشورهای عرب، منفعت طلبی خود را ادامه خواهد داد.

در این میان  دشمن پنداری ایران، همواره ابزار بسیار کاربردی برای رام کردن دول عربی منطقه, در دست قدرت های غربی بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره از برادری و دوستی با دول عرب سخن گفته و سعی در اعتماد سازی از طریق حسن برخورد نموده است اما تا کنون این جهالت برخی دول عربی از جمله سعودی بوده که دست دوستی ایران را پس زده است.

دوم: مسئله مهم تر در این زمینه آن است که سیاست های منفعلانه آل سعود تا کجا امکان تداوم خواهد داشت؟ بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهاد های اقتصادی معتبر دنیا، عربستان سعودی در صورت عدم تغییر رویکرد اقتصادی خود، ظرف حد اکثر ده سال آینده به یک دولت ورشکسته اقتصادی مبدل خواهد شد.

قدرتهای غربی نیز با علم به این موضوع، از طریق قرار دادن حکام آل سعود در برابر ایران، تلاش می کنند بیشترین منفعت را از آخرین سال های زعامت حکام وهابی بر کشور عربستان ببرند.

اما نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که ضعیف شدن عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه امری حتمی خواهد بود .

به گفته آگاهان سیاسی با نابودی دولت پادشاهی سعودی شرایط منطقه شبه جزیره تغییر خواهد کرد و  با استعداد بالقوه طوایف تکفیری در عربستان و حضور سرشاخه های القاعده، در صورت ضعف حکومت مرکزی و بروز درگیری های داخلی، این کشور بی شک به لانه زنبور گروه های تروریستی و تکفیری تبدیل خواهد شد و آنگاه منطقه و جهان با گروه های متعددی شبیه داعش مواجه خواهد شد.

به نظر میرسد  تعصب جاهلی سعودی کار خود را کرده است و تصمیم گیرندگان سعودی با قرار گرفتن در سراشیبی زوال هیچ راه نجاتی برای خود باقی نگذاشته اند به همین دلیل عدم بروز برخوردهای عجولانه و ناشی از تعصب، در شرایط فعلی به شدت ضرورت دارد.

طبق نظر برخی از کارشناسان سیاسی کشورهای منطقه باید شدیدا از برخوردهای نابخردانه و نسنجیده دوری کنند چرا که کوچکترین اقدام خودسرانه ناشی از تحریکات غرب، می تواند منطقه خاورمیانه را به کوره ای سوزان تبدیل نماید که حتی تمدن چندین هزار ساله منطقه را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *