سوئیس سفیر عربستان را احضار کرد

176814_847به دنبال موجی از اعتراضات در اقدام عربستان به اعدام های دسته جمعی، سوئیس سفیر عربستان را در این کشور احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت خارجه سوئیس سفیر سفارت عربستان را در اعتراض به اعدام‌ ۴۷ نفر در این کشور از جمله شیخ «باقر النمر» روحانی برجسته شیعه احضار کرد.

بنابر بیانیه‌ای که وزارت خارجه سوئیس منتشر کرده است: این اعدام‌های گسترده می توانند باعث افزایش تنش‌هایی شوند که هم‌اکنون قربانیان فراوانی را در منطقه بر جای گذاشته است.

اعدام‌های روز شنبه در عربستان بزرگترین اعدام دسته‌جمعی در این کشور از سال ۱۹۸۰ تاکنون بوده است.

این اقدام واکنش‌های انتقادی فراوانی را به دنبال داشت.