سازمان ملل به انگلیس درباره پذیرش مهاجران هشدار داد

n00173816-bنماینده ویژه سازمان ملل در امور مهاجران بین‌المللی به نخست وزیر انگلیس هشدار داد از مهاجرانی که خارج مرزهای انگلیس به انتظار ورود به این کشور به سر می‌برند، روی برنگرداند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “پیتر سوترلند” نماینده ویژه سازمان ملل برای مهاجران بین‌المللی، به “دیوید کامرون” نخست وزیر انگلیس هشدار داد با نزدیک شدن به زمستان از پناه‌جویان چشم پوشی نکند.

در گزارشی که “آبزرور” ویژه‌نامه روزنامه گاردین منتشر کرد، آمده است، “سوترلند” که یک دادستان اسبق ایرلندی و ریاست دانشگاه اقتصادی لندن است با نزدیک شدن به فصل سرما از نخست وزیر انگلیس پرسید “آیا اجازه خواهیم داد مهاجران در رودخانه‌های یخ‌زده در مرزهای ما زمستان را سر کنند و با فرزندانشان در چادرهای یخ زده در مرز ما به سر ببرند؟”

وی در ادامه گفت رسیدگی به امور مهاجران و حمایت از آنان، وظیفه جهانی و وظیفه اروپاییست. سوترلند تصریح کرد که سکنی دادن مهاجران بخشی از راه حل مشکلات آنان است.

از ماه سپتامبر سال جاری میلادی، خیل عظیمی از مهاجران سوری به سوی اروپا گسیل شدند که به موجب آن کمیسیون اروپا سهمیه اجباری برای همه کشورهای عضو در نظر گرفت. اما نخست وزیر انگلیس از پذیرش این سهمیه اتحادیه اروپا سرباز زد و گفت در طول ۵ سال آینده از کمپ‌های کشورهای همسایه سوریه سالیانه ۴ هزار مهاجر خواهد پذیرفت.

مهاجران بسیاری، در مرزهای انگلیس به انتظار اجازه برای ورود به این کشور در چادرها به سر می‌برند و با نزدیک شدن به فصل سرما چنین شرایطی برایشان خطرناک است.