زن قاچاقبر از میدان هوایی حامد کرزی بازداشت شد

یک زن که مقداری کپسول هیروئین را بلعیده بود، از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شد.

14055185_653315484834629_4865248868188099190_n

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که این خانم جوان عصر دیروز زمانی بازداشت شد که ۸۹ کپسول هیروئین را بلعیده بود.

در خبرنامه آمده است که این زن قصد انتقال این مواد به کشورهای اروپایی را داشت که توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس معلومات خبرنامه، در سال جاری ۲۹ تن به شمول ۵ زن که از راه بلعیدن کپسول های هیروئین قصد انتقال آن به خارج را داشتند از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شدند.

در عین حال، نیروهای معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان یک عملیات در شهر کابل موفق به کشف و ضبط ۶۶۰ قرص تابلت K شدند.

14068171_653315818167929_6615143507867347955_n

خبرنامه می افزاید که این عملیات در ناحیه نهم شهر کابل بالای یک منزل مسکونی انجام شده که خرید و فروش تابلت های K از این منزل صورت می گرفت.