دیکتاتوری اردوغان ادامه دارد

1011رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درصدد است تا ساختار قدرت در ترکیه را تغییر دهد و بر اساس این ساختار، پست نخست وزیری را حذف و خود به عنوان رئیس جمهور ، کل دولت را در اختیار بگیرد ، که با این اقدام ، داود اوغلو نخست وزیر از ساختار قدرت در ترکیه حذف میگردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسات منظمی در خصوص چگونگی حذف داوداغلو در کاخ ریاست جمهوری ظرف دو ماه گذشته در حال برگزاری است که حداقل دو تن از مشاوران اردوغان در آن حضور دارند. در این جلسات از داود اوغلو خواسته شده که داوطلبانه از ساختار قدرت کنار برود تا این کار با تنش کمتری صورت گیرد ، همچنین تدارک وسیعی برای حذف وی از طریق رسانه ها، تلویزیون، روزنامه، مجلات، شبکه های اجتماعی و.. دیده شده است.

لازم بذکر است پست ریاست جمهوری تا پیش از به قدرت رسیدن اردوغان ، جایگاهی تشریفاتی بود اما با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، ریاست جمهوری از جایگاه تشریفاتی به جایگاه اجرایی و قدرت اول کشور تغییر پیدا کرد. منتقدان اردوغان معتقدند که وی با تغییر ساختار حاکمیت در ترکیه قصد دارد حضور خود در جایگاه ریاست جمهوری را برای همیشه تثبیت کند و به نوعی به آروزی خویش که همان اهداف تشکیل امپراطوری عثمانی است، جامه عمل بپوشاند.