دیوید کامرون برای پنج سال دیگر نخست وزیر بریتانیا شد

دیوید کامرون ۴۸ ساله برای دومین بار با کسب پیشترین رای اعضای پارلمان، برای پنج سال دیگر به حیث نخست وزیر بریتانیا گماشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه؛ حریف آقای کامرون در این دور از انتخابات پارلمانی بریتانیا، اد میلیبند رهبر حزب کارگر بود اما او در این انتخابات شکست خود و حزبش را پذیرفت.

در همین حال محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان پیروزی مجدد دیوید کامرون را به حیث نخست وزیر بریتانیا تبریک گفته است.

آقای غنی ضمن آرزوی موفقیت به آقای دیوید کامرون و سعادت و خوشبختی برای مردم بریتانیا، ابراز امیدواری کرده است که در جریان دوره جدید دیوید کامرون، مناسبات میان افغانستان و بریتانیا بیشتر از پیش عمیق تر و گسترده تر گردد.

بر اساس نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی بریتانیا، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون با بدست آوردن ۳۳۱ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان، پیروز انتخابات پارلمانی آن کشور شده است.