دفاع نخبگان مصری از اصالت دینی و تمدنی مصر و انتقاد از گرایش وهابی الازهر

20151224115314016برخی از نخبگان، نویسندگان و شعرای مصری با انتقاد از الازهر اعلام کردند انتقاد از نظام آموزشی الازهر حمله به دین اسلام نیست و الازهر نباید خود را عین دین اسلام و آسمانی بداند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نخبگان مصری در این مطالبات خود خواستاربازگشت شأن الأزهر شده و اعلام کردند: شأن الازهر مانند شأن یک مؤسسه آموزشی است که در عمر خود دوره‌های درخشان و تاریک داشته است و متاسفانه الازهر در دوران تاریک خود به سر می‌برد. الازهر باید نقد‌پذیر و تحمل اندیشه‌های دیگران را داشته باشد. باید خود را متحول نماید و نباید به منتقدانش حمله کند این حمله نشان از خروج الازهر از اعتدال است. الازهر نباید از دین در جهت مقاصد سیاسی دیگران استفاده نماید و احیاناٌ رفتاری مانند داعش داشته باشد.

نخبگان مصری همچنین افزودند: نظام آموزشی الازهر تحت نفوذ عربستان واقع شده و پولهای عربستان در سفره علمای الازهر موجب شده تا آنها نیز در شکل گیری داعش در جهان اسلام مشارکت داشته باشند. داعش  چهره اسلام را در جهان مخدوش نموده است.

این در حالی است که الازهر در قبال حکومت مصر اعتدال سیاسی دارد ولی در قبال دریافت پولهای عربستان دچار افراط فکری و عقیدتی شده است. الازهر باید به مؤسسان خود تأسی نماید و از بدعت گذاری و تکفیر سایر فرق که در درون کتب آن گنجانده شده است پرهیز نماید.