دستور عقب نشینی از تکریت به داعش داده شد

منابع وابسته به نیروهای مردمی از دستور سرکرده های داعش به تروریستهای عضو این گروهک برای فرار از تکریت خبر دادند.

منابع وابسته به نیروهای مردمی از دستور سرکرده های داعش به تروریستهای عضو این گروهک برای فرار از تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منابع وابسته به نیروهای مردمی عراق اعلام کردند: اطلاعات دریافتی از دستورات الزام آور صادره از سوی سرکرده های داعش به تروریستهای این گروهک برای عقب نشینی از تکریت به سوی الشرقاط و موصل حکایت دارد.

این منابع بیان کردند: رویارویی با داعش جنگ اعتقادی را طلب می کند زیرا گروهک داعش اعتقادی است و از همین رو نیروهای مردمی و گروههای مقاومت در راس جنگ قرار دارند. داعش گروهکی است که به خوبی آموزش دیده است و نباید از اهمیت نبرد در تکریت کاسته شود.

این منابع از اعدام بسیاری از ساکنان صلاح الدین که قصد خروج از آن را داشتند به دست داعش و آویزان کردن آنها از تیرهای برق خبر دادند.

Author