درگیری شدید گروه های مسلح و ارتش سوریه در جنوب حلب

 منابع سوری از درگیری شدید نیروهای ارتش سوریه همراه با گروه های مسلح در محور تپه “ام القرع” در جنوب حلب خبر دادند.

JamNewsImage09293114

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این منابع اعلام کردند که ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن بر تپه ام القرع تسلط کامل داشته و در حال پیشروی به تپه سیریاتل در مجاورت ام القرع و نزدیک به دانشگاه نظامی در جنوب غرب حلب هستند.

ارتش سوریه  واحد های توپخانه و موشکی تروریست ها را مورد حمله قرار داد.

در همین حال ارتش سوریه مناطق وابسته به گروه های تروریستی در داخل دانشگاه را بمباران کردند.

پس از درگیری های پراکنده میان ارتش سوریه و شبه نظامیان کرد در مناطق نشوه و غویران در حسکه آرامش به این منطقه بازگشت.