حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح

رئیس-جمهور-غنی،-لوی-درستیز-پاکستان-را-به-حضور-پذیرفتراحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در کابل از گفتگوهای صلح اعلام حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار جنرال راحل شریف، پشتیبانی کامل پاکستان را از روند صلح و ثبات در افغانستان یکبار دیگر اعلام کرد.

در جریان امسال رییس ستاد ارتش پاکستان چندین بار به کابل آمده است که موضوعات بیشتر گفتگوهایش با مقام‌های افغانستان در مورد مسایل امنیتی و صلح بوده است.

مقام‌های حکومت افغانستان بارها گفته اند نقش پاکستان در روند صلح مهم می‌باشد و اراده واقعی حکومت پاکستان برای حمایت از روند صلح یکی از عامل های موفقیت در این عرصه است.

قرار است بربنیاد تعیین جدول زمانی‌که در چهارمین نشست گفتگوهای صلح در کابل تعیین شده است به زودی گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در اسلام آباد برگزار شود.