جنایات نظامیان انگلیس علیه مردم افغانستان بررسی میشود

british-armyدولت انگلستان اعلام کرد تحقیقات خود را در مورد ادعای بدرفتاری سربازان انگلیسی که در خاک افغانستان حضور داشت آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بیش از ۱۰۰ غیرنظامی افغان ادعا می کنند توسط سربازان انگلیس در هشت سال گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

در همین حال پنی موردانت، وزیر دولت در امور نیروهای مسلح انگلیس، ضمن مضحک خواندن این ادعا، نسبت به هزینه میلیون ها پوند از پول های مالیات دهندگان انگلیسی برای این هدف هشدار داد.

موردانت اقدام مذکور را زیر سوال بردن توانایی نیروهای ملسح انگلیس دانست و افزود: این قبیل امور یک کار وقت گیر قضایی است که ده ها میلیون پوند از پول مالیات دهندگان این کشور را هدر می دهد.

با وجود این پولیس نظامی سلطنتی انگلستان برای بررسی اتهامات بیش از ۱۰۰ غیرنظامی طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ طرحی را راه اندازی کرده است