جرمی کوربین: تمویل کننده داعش قدرتهای منطقه است

v218-Jeremy-Corbyn-Get-v2رهبر حزب کارگر انگلیس در نشست اعضای مجلس عوام انگلیس گفت: منابع مالی داعش را قدرت های منطقه تامین می کنند و پول و سلاح به این گروه می رسانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از رویترز، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس در پی حوادث پاریس خواستار نابودی داعش شد و از لندن خواست سیاست های خود را در این زمینه اصلاح کند.

وی گفت در ابتدا باید انگلیس رابطه خود با دولت های حامی تروریست ها را مشخص کند. کوربین در نشست اعضای مجلس عوام انگلیس افزود: منابع مالی داعش را قدرت های منطقه تامین می کنند و پول و سلاح به داعش می رسانند.

وی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که در جلسه حاضر بود گفت: دولت باید سیاست های خود را در قبال مسلمانان انگلیس اصلاح کند.

کوربین تاکید کرد حملات تروریستی ارتباطی با مسلمانان ندارد و تنها قربانی این حوادث مسلمانانی هستند که در انگلیس و سایر کشورهای اروپایی زندگی می کنند.

در ادامه نشست اعضای مجلس عوام انگلیس، رئیس فراکسیون نمایندگان حزب ملی اسکاتلند با اشاره به نتایج یک نظر سنجی گفت: حدود ۵۲ درصد مردم بریتانیا با مشارکت کشورشان در بمباران مواضع داعش در سوریه مشروط به صدور مجوز سازمان ملل موافقند و تنها ۱۵ درصد معتقدند بدون این مجوز نیز دولت باید مواضع داعش را در سوریه بمباران کند.

وی خطاب به کامرون افزود: آیا نخست وزیر قول می دهد چنانچه سازمان ملل برای کشورها در مبارزه با داعش مجوز بمباران صادر کند ما نیز مبادرت به بمباران مواضع داعش در سوریه کنیم؟