تمام اموال پناهجویان در دانمارک مصادره می شود

0,,18975991_303,00پارلمان دانمارک در تازه ترین مورد قانونی را تصویب کرده که براساس آن دولت این کشور مکلف به مصادره تمام اموال مربوط به پناهجویان در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پارلمان دانمارک روز سه شنبه با تصویب قانون جدید به مقامات این کشور اجازه داده که وجوه نقد و اموال ارزشمند پناهجویان را مصادره کنند.

با این حال سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که پی‌آمد این قانون، بیگانه‌ستیزی خواهد بود.

این طرح بخشی از کلان‌طرح دولت لیبرال راست‌گرای دانمارک برای اصلاح قانون مهاجرت و محدود کردن ورود پناهجویان خوانده شده است.

به این ترتیب پناهجویان در زمان ورود به دانمارک تفتیش خواهند شد و اگر در زمان ورود بیش از ۱۰ هزار کرون دانمارک معادل (۱۳۴۰ یورو) وجوه نقد به همراه داشته باشند، پول‌شان ضبط خواهد شد و اموال و پول‌های مصادره شده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز می‌شود تا در آینده برای تامین مخارج آنها مصرف شود و پناهجویان برای پیوستن اعضای خانواده‌شان باید تا سه سال صبر کنند.

با افزایش ورود مهاجران و پناهجویان به خاک اروپا، تمایل به تشدید سخت‌گیری‌ها برای کنترل مرزها در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک به طور چشم‌گیری رو به افزایش است.

ناظران می‌گویند تصویب این قانون سخت‌گیرانه در دانمارک، در آینده پی‌آمدهای مخربی در دیگر کشورهای اروپایی هم خواهد داشت.

با این حال دولت دانمارک در برابر انتقادات گسترده کنشگران حقوق پناهجویان و افکار عمومی، از این لایحه دفاع کرده و می‌گوید هدف از قانونی کردن این اقدامات، تسهیل تامین هزینه‌های خود پناهجویان است.

Author