تعلیق ممنوعیت پوشیدن بورکینی در فرانسه

ستره محکمه فرانسه روز جمعه ممنوعیت استفاده از بروکنی (لباس شنای اسلامی) را به حالت تعلیق درآورد، که با اعتراض تعدادی از شهرداران این کشور روبه رو شد.

0,,19506507_303,00

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از العالم، پس از اینکه ستره محکمه فرانسه آزادی استفاده زنان از بورکینی را اعلام کرد تعدادی از شهرداران این کشور گفتند که از این حکم محکمه متابعت نخواهند کرد و شنا با بورکینی ممنوع خواهد بود.

ستره محکمه فرانسه اعلام کرد: ممنوعیت بورکینی نقض قانون آزادی بیان، عقیده و آزادی های فردی می باشد.

تصمیم نهایی در مورد پوشیدن لباس شنای اسلامی از سوی محکمه این کشور اعلام خواهد شد.

این محکمه اعلام کرد تعدادی از زنان مسلمان که به جرم پوشیدن لباس شنای اسلامی در سواحل فرانسه جریمه شده اند پس از حکم محکمه می توانند دوباره جریمه های پرداخت شده را پس بگیرند.

هفته گذشته پولیس فرانسه یک زن مسلمان را مجبور به کشیدن بورکینی کرده که موجب اعتراضات گسترده مسلمانان و غیرمسلمانان این کشور گردید.

این اقدامات در حالی است که در فرانسه ۵ میلیون مسلمان زندگی میکند.