تطمیع تهدید جوانان آواره سوریه برای پیوستن به تروریستها در اردن

طبق خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی از اردوگاه پناهندگان سوری الازرق والزعتری در اردن؛ استخبارات اردن به منظور تامین

5955_220طبق خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی از اردوگاه پناهندگان سوری الازرق والزعتری در اردن؛ استخبارات اردن به منظور تامین نیروهای تروریستی مخالف دولت سوریه اقدام به تطمیع و تهدید افراد جوان به بهانه های مختلف در اردوگاه های آوارگان نموده و پس از جلب رضایت جوانان سوری به ظاهر آنها را از اردوگاه اخراج و مقدمات حضور آنها را در اردوگاه های آموزش تروریست ها را فراهم تا پس از آموزش دوره های نظامی به جنگ با دولت سوریه اعزام شوند.

طی دوماه گذشته تاکنون حدود ۶۰۰ نفر از این طریق از اردوگاه اخراج وبه تروریستها پیوسته اند.