ترکیه از داعش حمایت میکند

12064201_962182617176192_470387381_nبراساس گزارش های میدانی مارک ترنر(Mark Turner) خبرنگار بدون مرز روزنامه های آلمانی، ترکیه هیچیک از مواضع داعش در شمال سوریه را هدف قرار نداده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مارک ترنز در صفحه شخصی خود اظهار داشته است که طی مصاحبه های انجام شده با ساکنین مناطق درگیری، دولت ترکیه نه تنها مواضع داعش را مورد هدف قرار نداده بلکه پایگاهای نیروهای مخالف داعش را بمباران نموده است.

مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که دولت ترکیه مردم کرد را مورد اصابت قرار داده و با وجود آشکار بودن مراکز نظامی تحت پوشش داعش حتی یک گلوله به این مراکز شلیک نشده است.

مارک ترنز با ارئه ویدئوهای ضبط شده توسط نیروهای محلی اثبات نموده است که لجستیک نیروهای احرار الشام توسط سرویس اطلاعات میت ترکیه تامین شده است.