تحقیر مخالفان توسط اردوغان علت اصلی شکست این حزب درترکیه

احمد هاکان از نویسندگان اسلام گرای ترکیه درتحلیل نتایج انتخاباتی پارلمان ترکیه در روزنامه حریت دلایل شکست

erdogan-turkey-israelاحمد هاکان از نویسندگان اسلام گرای ترکیه درتحلیل نتایج انتخاباتی پارلمان ترکیه در روزنامه حریت دلایل شکست اردوغان را اینگونه ذکر نمود:

تکبر و تخلف فاحش اردوغان از قانون اساسی و عدم بی طرفی رئیس جمهور در انتخابات؛ تحقیر و احمق خواندن مخالفین و هواداران آنها؛ اعمال فشار شخص رئیس جمهور و نخست وزیر به دستگاه های حاکمیتی به نحوی که تمامی محلهای نصب پلاکارد و محلهای تعیین شده برای برگزاری میتینگ در اختیارحزب حاکم قرار گرفته بودو… باعث شکست این حزب در ترکیه شده و آینده سیاسی ترکیه را به سمت بی ثباتی سوق داد؛ مردم از اینکه اردوغان به عنوان رئیس جمهور؛ احزاب مخالف را درمیتینگهای انتخاباتی تحقیر میکرد ناراحت شده و با رای ندادن حزب آک پارتی عکس العمل نشان دادند.

با توجه به ناتوانی اردوغان و حزب تحت سلطه او در بدست آوردن حدنصاب کرسی های تشکیل حکومت(۲۷۶کرسی) در انتخابات ۱۷ جوزا حزب عدالت و توسعه مجبور به تشکیل حکومت ائتلافی خواهد بود. سابقه دولتهای ائتلافی در تاریخ جمهوری ترکیه همیشه مساوی بوده با بی ثباتی اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی نظیر آن چه ترکیه از سال ۱۹۹۹ تا۲۰۰۲ با ائتلاف به رهبری حزب دموکراتیک چپ با ۱۳۶ کرسی ون خست وزیری بلنت اجویت و حزب حرکت ملی گرا با ۱۲۹ کرسی و حزب آناپ با ۸۶ کرسی شکل گرفته بود.

این تحلیلگر ترک با اشاره به روابط دولت آک پارتی با اسرائیل نوشت: چه بسا روزی دولت آ.ک.پ مجبور شود بخاطر گسترش ارتباط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل خیلی بیشتر از آن چیزی که امروز از دست داده متضرر شود. متدینین آگاه ترکیه عقیده دارند ظلم اردوغان به ملت سوریه و مشارکت آک پارتی در تمامی جنایت های تروریست ها در عراق و سوریه و روابط تجاری فعال بین ترکیه واسرائیل در نهایت منجر غضب خدا شده و شکست بیشتر اردوغان در انتخابات های آینده را درپی خواهد داشت.