بردگی زنان کارگر خارجی در کشورهای ثروتمند عربی

در چند سال اخیر شکایت های این زنان مبنی بر عدم دریافت حقوق کامل نیز افزایش یافته و در مواردی نیز کارفرمایان از آنها برای انجام کارهای منافی عفت عمومی سوء استفاده می کنند.

مشکلات کارگران زن خارجی در کشورهای خلیج فارس

برخی از کشورهای آفریقایی که شهروندان زن خود را برای کار به خارج از کشور می فرستند، از بد رفتاری با آنان گله و شکایت دارند. شماری از این کشورها خواستار بازگشت اتباع خود به کشورهایشان هستند، تا آنجا که یکی از این کشورها بدرفتاری ها را در پارلمان خود مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در مواردی هم مشاهده شده که برخی از دفاتر جذب نیروی کار از میان شهروندان کشورهای آفریقایی اقدام به قاچاق انسان می کنند. در همین رابطه روزنامه الرای کویت تاکید کرد که ۳۰ تن از زنان تبعه مالاوی خواستار بازگشت به کشورشان هستند و همین موضوع در مورد زنان کارگر کشور غنا نیز ذکر شده است.

به نظر می رسد مشکلات نیروی کار به ویژه در مورد زنان، تنها مختص کشورهای آفریقایی نیست و بسیاری از موارد بدرفتاری با نیروی کار و قاچاق و سوء استفاده برخی از دفاتر جذب کار جهت کسب درآمدهای نامشروع از راه قاچاق انسان ثبت شده است، تا آنجا که سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر در گزارش های سالانه خود از وضعیت بد نیروی کار در کشور کویت حکایت می کند که موجب خدشه دار شدن وجهۀ ملی این کشور گردیده، به ویژه آن که کویت به عنوان یک کشور مدعی بشردوستی شناخته شده است.

Author