انفجار در قرغه

۲۴ قوس ۱۳۹۲

 

صدای مهیبی کابل را تکان داد . گویا این انفجار از نوع انفجار های کنترل شده است در ناحیه تفریحی قرغه بوده است  .

 

جزئیات در ادامه به نشر می رسد .

امنیت

انفجار

دوم

طالبان

کابل

ناحیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.