اسد ۱۸, ۱۳۹۹

افزایش شدید تعداد نوجوانان فلسطینی، در زندان‌های رژیم اسرائیل

1ed652e7-1bfd-4d88-b932-f4ce7d5077ffاطلاعات سازمان زندان‌های رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تعداد نوجوانان فلسطینی، در زندان‌های رژیم اسرائیل، افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دلیل این موضوع،  انتفاضه‌ی اخیر  بوده که جوانان زیادی، در آن شرکت داشته اند. این میزان، در بین زندانیان کمتر از سن ۱۶ سال، که تعداد آنها ۴ برابر شده، بیشترین افزایش را داشته است.

این رقم، از ۲۷ نفر در ماه سپتامبر، به ۱۰۳ نفر در ماه فبروری رسیده است.  در بین این زندانیان، ۵ نفر زیر سن ۱۴ سال هستند تعداد زندانیان ۱۶تا  ۱۸ سال از ۱۴۳ نفر به ۳۲۴ نفر و تعداد زندانیان ۱۴تا ۱۶ سال، از  ۲۷ نفر به ۹۸ نفر افزایش یافته است. در میان این افراد دختران نوجوان کمتر از ۱۴ سال نیز حضور دارند.

اطلاعات سازمان زندان‌های رژیم اسرائیل ، نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، پیش از انتفاضه‌ی سوم، ۱۷۰ نوجوان به جرم ارتکاب جرایم امنیتی و ملی، در اسرائیل زندانی بودند که این رقم، در ماه فروری امسال، به ۴۳۸ نفر رسیده است.

علیرغم اینکه بیشتر نوجوانان زندانی به هیچ سازمانی وابسته نیستند، تنها به بهانه مظنونیت به جرایم امنیتی شامل پرتاب سنگ، بدون محاکمه در زندان‌های رژیم اسرائیل به سر می‌برند.

این سوال مطرح است که یک نوجوان ۱۴ یا ۱۶ ساله ، چه خطر بزرگی دارد که باید بدون محاکمه زندانی شود و یک سال در زندان در میان زندانیان امنیتی سپری کند.

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.292457