اعلام آماده گی چین برای تامین صلح در افغانستان

پرچم-افغانستان-و-چینوزارت امور خارجه چین به شکل غیرمستقیم، ملاقات مقام های این کشور را با هیئت طالبان مسلح در پکینگ تائید کرده و بر آماده گی این کشور جهت تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هرچند سفر هیئت طالبان مسلح که از سوی رسانه های چینی تاکنون منتشر نشده است؛ اما امروز (۱۳اسد) توسط دستگاه دیپلماسی این کشور اعلام شد.

وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با تمامی طرفین مذاکرات صلح در افغانستان در تماس است که این موضوع نشان می دهد که این امر به صورت غیرمستقیم مذاکرات با هیئت طالبان مسلح را در ماه گذشته رد نکرده است.

در بخشی از بیانیه این وزارتخانه آمده است :«چین همواره حامی فرآیند مذاکرات صلح در افغانستان بوده و از گفتگوهای صلح آمیز میان دولت کابل و طالبان مسلح حمایت می کند و معتقد است با چنین روشی این کشور به صلح و ثبات خواهد رسید.»

در بیانیه آمده است: «بنابراین، چین با تمامی طرفین مذاکرات صلح افغانستان در ارتباط است و از این طریق درصدد ایفای نقش سازنده خود در این بخش است.

این در حالی است که پیش از این، منابع طالبان مسلح سفر نماینده شاخه این گروه تحت رهبری «عباس ستانکزی» که عضو ارشد دفتر سیاسی گروه طالبان مسلح در قطر است، به چین را تایید کرده بود.

چین در کنار پاکستان و امریکا یکی از اضلاع مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان در سال گذشته (۱۳۹۴) بود که این مذاکرات به دلیل عدم صداقت پاکستان به تعهداتش، بی نتیجه ماند.