اسد ۱۷, ۱۳۹۹

اعتراف داعش به شکست در لیبیا

SAHRAگروه تروریستی داعش به شکست خود در لیبیا اعتراف کرده و گفت: با وجودیکه همگی با داعش در جنگ هستند اما این سربازان با قوت بیشتری دوباره به مناطق اخراج شده باز خواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از الیوم السابع مصر، این گروه با نشر ویدئویی به شکست خود در لیبیا اعتراف کرده و وعده داده اند که حملات شدیدتر را در شهر سرت و سایر مناطق انجام خواهند داد.

یک عضو این گروه در این ویدئو از سایر اعضا خواسته برای پیروزی دعا کنند و ثابت قدم باشند.

در اعلامیه روز گذشته نیروهای طرفداردولت وفاق لیبیا گفت: آنها در پی حملات تازه بر مواضع داعش  در شهر سرت توانستند به اطراف مقر اصلی این گروه پیشروی کنند.

این عملیات به روز پنجشنبه و جمعه دراطراف مجتمع “واکادوگو”آغاز کردند.

نیروهای دولتی لیبیا می کوشد تا خود را به این مجتمع برساند و داعش را از آن بیرون رانده، و شهر سرت را از این گروه بازپس گیرند.