اصلاح کتب درسی مصر به درخواست رژیم اسرائیل

تغییر کتب درسی مصر به نفع اسرائیلسایت اسرائیلی المصدر به گرم شدن روابط بین مصر و اسرائیل پرداخت و در رادیو رژیم اسرائیل نیز عنوان گردید که دولت السیسی مایل به روابط گسترده با اسرائیل است و در حال زمینه سازی برای تغییر نگرش مصری ها نسبت به رژیم اسرائیل با عوض کردن محتوا های کتاب های درسی به نفع این رژیم است .

به گفته جاکی خوجی تحلیلگر رژیم اسرائیل ، از زمان روی کار آمدن السیسی اصلاحاتی در کتاب های درسی در وزارت معارف در حال انجام است .

او افزود وزارت معارف مصر مطالب بیش از هزارو سیصد عنوان کتب آموزشی مصر را به نفع اسرائیل تغییر داده است و برخی از تغییرات درباره توافق صلح اسرائیل و مصر است که در کتب درسی به آن اشاره شده است