اسد ۱۹, ۱۳۹۹

استراتژی ترکیه، اتحاد پنهان با داعش است

foto_grossیک نماینده محلی حزب سوسیالیست آلمان با استناد به برخی از مدارک گفت:مبارزه با داعش ویترین کار حزب آک.پارتی بوده واین جریان اهداف داخلی و خارجی را دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “سویم داگدلن” نماینده محلی حزب سوسیالیست آلمان افزود: هدف خارجی ترکیه تضعیف “PYD” و جریان کردی در شمال سوریه به بهانه حمله به مواضع داعش است و هدف داخلی ترکیه که هدف اصلی آن به شمار می رود تحریک هرچه بیشتر کردها برای انجام عملیات ایذایی و تسری نا امنی به مناطق کردی داخل ترکیه و مدیریت آرای عمومی است.

این در حالی است که اردوغان می کوشد تا با دست مایه قرار دادن وضعیت نا امنی و بی ثباتی، افکار عمومی را مجاب نماید که در صورت افزایش قدرت کردها در ساختار حاکمیت احتمال افزایش سهم خواهی و نیز تشدید نا امنی در کشور وجود دارد. همچنین گفته می شود ایجاد ریزش در آرای حزب “MHP” از مهمترین اهداف اردوغان به شمار می آید.

این نماینده چپ گرای آلمان پیشتر سوالی درباره استراتژی آلمان در مبارزه با داعش و تعامل با ترکیه طرح نمود و خواستار بازگشت پرسنل سامانه موشکی آلمان در مرز با سوریه شد.

شایان ذکر است چندی پیش سرویس اطلاعاتی آلمان”BND” اسنادی مبنی بر همکاری آک.پارتی با تروریست های داعش منتشر کرده بود.