از انتحاری جلوگیری کن، ترفیع کسب کن

دو سرباز پولیس که عامل انتحاری در نزدیکی وزارت امور داخله را شناسایی کرده و از این حمله جلوگیری کردند، با رتبه فوق العاده نظامی ترفیع شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله، این سربازان شام دیروز توسط وزیر امور داخله و معین ارشد امنیتی این وزارت رتبه های ترفیع شان را دریافت کردند.

انتحاریی

این دو سرباز به تاریخ ۲۸ ثور یک عراده موتر سراچه که به بهانه رفتن به بیمارستان جمهوریت قصد حمله انتحاری بر وزارت امور داخله را داشت، شناسایی کرده بودند.

سربازان یادشده عامل انتحاری را از موتر پایین کرده و مواد انفجاری نیز از سوی تیم تخنیکی وزارت امور داخله خنثی شد.

وزارت امور داخله گفته است که این سربازان بر اساس قانون مکافات و مجازات پولیس، قابل دریافت رتبه فوق العاده شناخته شده و این رتبه ها را نیز کسب کردند.