ارتش رژیم اسرائیل واحد ویژۀ ارتباط با گروه های مسلح تروریستی در سوریه ایجاد می کند

1-ISIS-Israelروز بروز و به تدریج زوایای بیشتری از توطئه های طراحی شده علیه محور مقاومت و خط مقدم آن، سوریه آشکار می گردد تا آنجا که پس از ناکام ماندن تلاش های رژیم اسرائیل برای ضربه زدن به این محور، این رژیم طرحی مبنی بر ایجاد واحد ویژۀ ارتباط با گروه های مسلح تروریستی سوریه و بخصوص گروه های فعال در بلندی های جولان با هدف تحکیم روابط با این گروه ها در همۀ امور را آماده کرده است.

رادیو “صدای اسرائیل” به نقل از تحلیلگر مسائل نظامی نشریۀ “یدیعوت آحارنوت” در این رابطه گفت: ارتباط رژیم اسرائیل و برخی از گروه های مسلح سوریه به تأمین آرامش در امتداد مرزهای اسرائیل با سوریه کمک خواهد کرد و این پیوستگی موجب تقویت روابط ما در همۀ ابعاد خصوصا در مورد ارائۀ کمک های درمانی به مجروحان جنگی گروه های مسلح خواهد شد.

گفتنی است رژیم اسرائیل حتی یک روز هم از کمک به گروه های تروریستی که در حال مبارزه با مهم ترین ستون محور مقاومت در منطقه هستند فروگذار نکرده است و این امری است که پیش تر و در جریان مداوای تروریست های مجروح در بیمارستان های رژیم اسرائیل و همچنین عیادت “نتانیاهو” رئیس این رژیم از آنان در این بیمارستان ها به وضوح قابل مشاهده بود و امروز، با اعلام ایجاد واحد ویژۀ ارتباط با گروه های تروریستی در جولان اشغالی وارد مرحله ای جدید و غیر قابل انکار شده است.