اذیت و آزار شیعیان در بحرین موضوع نشست بروکسل

1301464843زنان بحرینی در تظاهراتسازمان حقوقی «صلح» به مدت دو روز همایش تحت نام « اذیت و آزار شیعیان در بحرین» را با حضور شخصیت ها، روحانیون بحرینی و خارجی در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست با حضور شخصیت ها و روحانیون بحرینی و خارجی از سازمان دموکراسی و حقوق بشر «صلح» با همکاری سازمان صلح بدون عدالت برگزار می شود.

قرار است این همایش روز های جمعه و شنبه  (سوم و چهارم ثور) در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار گردد.

فیلیپ بیلاو، مدیر این همایش گفته است که در این همایش به بررسی موانع و مشکلات پیش روی تحکیم و حمایت حقوق شیعیان در بحرین و دستیابی به راه حل عملی به منظور جلوگیری از تبعیض علیه آنها می پردازد.

بیلاو بر اهمیت انجام گفتگوی کامل برای اجرای حقوق شان و تدوین چارچوب نهادی و سیاسی مناسب تاکید کرد.

وی گفت: این چارچوب می تواند به طور موثر همه نوع تبعیض علیه شهروندان شیعه در بحرین را از بین ببرد و مساوات کامل و رسیدن به قانون بدون تبعیض را تقویت کند.

وی ادامه داد: این همایش در قالب گفتگوی تعاملی است که بر اولویت بندی مسایل مهم، چالش ها، توصیه های کلیدی به منظور از محو همه نوع تبعیض علیه شیعیان در بحرین تمرکز خواهد داشت.

گفتنی است، بحرین از سال ۲۰۱۱ شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است و مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

 سازمانهای حقوقی بین المللی بارها به انتقاد از دولت بحرین در نقض گسترده حقوق بشر در این کشور پرداخته است، اما مقامات بحرینی بدون توجه به این اقدامات به سرکوب اعتراضات مردمی می پردازند.

Author