اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری شیخ زکزاکی شد

اتحادیه اروپا در بیانیه اى ادامه بازداشت غیر قانونى شیخ زکزاکی را محکوم و خواستار آزادى فورى وی شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

سران هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا متوجه شدند که تصمیم دادگاه عالی فدرال در ابوجا مبنى بر آزادی فوری آقای ابراهیم الزکزاکی از بازداشت صورت گرفته، توسط ارگان های امنیتی دولت اجرا نشده است.

اتحادیه اروپا بر جهان شمول بودن حقوق اساسی بشر تاکید دارد، که این حقوق شامل حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و آزادی از بازداشت خودسرانه مى شود. به نظر ما نگران کننده است که آقای زکزاکی بیش از یک سال بدون اجرا شدن عدالت در خصوص وى، در بازداشت به سر مى برد.

بنابراین ما از مقامات نیجریه، مصرانه مى خواهیم که آقای زکزاکی مطابق با حکم دادگاه آزاد شود، یا به طور رسمی و مطابق با قانون نیجریه متهم شده و بدون تاخیر بیشتر در برابر یک دادگاه بی طرف و متعادل قرار بگیرد.

در این خصوص ما درخواست شفافیت داریم و بر این باور هستیم که باید تمام تحقیقات گذشته یا در حال انجام، در خصوص خشونت اعمال شده در زاریا در دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شود.

سران هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا بر این باور هستند که همه کسانی که مسئول این خشونت بوده اند، باید طبق قانون مورد محاکمه قرار گیرند و اینکه هر کسی که در این خصوص گناهکار شناخته شود، باید به شکل مقتضى راى دادگاه براى وى صادر شود.

حق اجتماع و تشکل مسالمت آمیز، و همچنین حق آزادی بیان در قانون اساسی نیجریه گنجانده شده است.

سران هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا همچنین به نیجریه یادآور مى شود که الزامى است سعه صدر در خصوص ادیان مختلف را ترویج داده و به حقوق مذهبی احترام بگذارد.

سران هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا از نزدیک وضعیت قضایی آقای زکزاکی و همسرش را دنبال خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *