آیت الله النجفی: دولت بحرین باید از رادیکالیسم دست بکشد

Ayetollah-Sheikh-Bashir-Al-Najafi«آیت الله بشیر النجفی» از مراجع عظام شیعیان عراق، در واکنش به سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، رهبر انقلابیون بحرینی، از این اقدام دولت آل خلیفه ابراز نگرانی کرد و از دولت بحرین خواست تا فضا را رادیکال‌تر نکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در بیانیه صادره از طرف این مرجع عراقی آمده است: نگرانی بالای خود را از اقدام بی دلیل دولت بحرین در رادیکال کردن فضای تعامل با مردم بحرین را ابراز می‌کنیم، آن هم در ماه رحمت و محبت و طاعت خداوند.

آیت‌الله بشیر النجفی، در بیانیه خود رفتار دولت بحرین را توجیه ناپذیر و به دور از حکمت دانسته‌اند و بحران بحرین را نه یک بحران طائفی و دینی بلکه یک بحران سیاسی و حقوقی توصیف کرده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در قبال حکومت بحرین وظیفه داریم که نصیحتش بکنیم و در این باره کوتاهی نکنیم و بارها گفته‌ایم که هرگونه ناامنی در کشورهای خلیج [فارس] تأثیر خود را بر روی کل منطقه می‌گذارد و امیدواریم که دولت بحرین نصیحت ما را ضایع نکند؛ چون کسانی که با در آغوش گرفتن تروریسم به نصایح گوش نکردند و با آتش تروریسم بازی کردند.

این مرجع شیعیان عراق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای اصلاحات سیاسی و همچنین زندگی در وطن خود را حق مردم بحرین دانست و اینکه آن‌ها نباید تحت فشار برای سلب تابعیت قرار گیرند.

آیت‌الله بشیر النجفی، در انتها از دولت منامه خواست تا در تصمیم خود برای سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، تجدید نظر کند.

Author