اسد ۲۵, ۱۳۹۹

آمادگی ترکیه برای مبارزه با داعش

n00046872-bروزنامه آکشام روز دوشنبه نوشت: پایگاه هوایی اینجرلیک در مبارزه با داعش به عنوان مرکز اصلی و سه پایگاه هوایی دیگر ترکیه در مبارزه با داعش بکار گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از آکشام، پایگاه هوایی دیاربکر به عنوان مرکز لجستیکی و پشتیبانی و پایگاههای هوایی باتمان و مالاتیا نیز به عنوان مراکز فوری در عملیاتها علیه داعش بکار گرفته خواهند شد.

از سوی دیگر به نوشته پایگاه اینترنتی آکشام، روز گذشته هشت جنگنده آمریکایی اف ۱۶ ،به همراه ۳۰۰ پرسنل آمریکایی وارد پایگاه اینجرلیک شد و در هفته های آتی تعداد این جنگنده ها افزایش خواهد یافت و آمریکا قصد انتقال تمامی جنگنده های ناوگان هوایی ۴۸۰ خود به پایگاه اینجرلیک برای مبارزه با داعش را دارد.

لازم به ذکر است ترکیه و آمریکا در هفته های گذشته قراردادی در زمینه مجوز استفاده آمریکا و نیروهای ائتلاف ضد داعش از پایگاههای هوایی ترکیه در مبارزه با داعش را به امضاء رساندند.

جزئیات این قرارداد بطور رسمی و کامل اعلام نشده است ولی به نوشته برخی رسانه ها بجز مصر و رژیم اسرائیل کشورهای شرکت کننده در ائتلاف ضد داعش امکان استفاده از پایگاههای هوایی ترکیه مندرج در قرارداد که عمده ترین آنها اینجرلیک است را در عملیاتهای ضد داعش دارا خواهند بود.

دادن مجوز استفاده از پایگاه اینجرلیک به آمریکا با مخالفت برخی احزاب سیاسی از جمله حزب اسلامگرای سعادت و برخی نهادهای مدنی ترکیه مواجه شده است.