آلمان مسوول شرایط سرسختانه برای پناهجویان

Newly elected EU Parliament president Maرئیس پارلمان اروپا معتقد است که آلمان در مورد موضع و شرایط سرسختانه و تازه کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان، مسوول و جوابگو است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا دیروز در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان اظهار داشت که آلمان تا حدی مقصر موضع سرسختانه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان است.

در این اواخر و بعد از سیاست های درهای باز کشورهای اروپایی به ویژه آلمان در قبال پناهجویان، سیاست این کشورها به درخواست آلمان برای جلوگیری از افزایش ناامنی، تغییر کرده و شمار زیادی از کشورهای اروپایی از پذیرش پناهجویان به ویژه پناهجویان افغانستان ممانعت کرده اند.

شولتز گفته است که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از بحران پناهندگان برای انتقام از موضع سرسختانه آلمان در بحران مالی اروپا پیروی می کنند.

رئیس پارلمان اروپا، شخص «ولفگانگ شوئبله»، وزیر دارایی آلمان را مقصر ایجاد تفرقه در اروپا در قبال پناهجویان می داند.

به گفته وی، وزیر دارایی آلمان به طور حتم فردی جنجالی برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از بحران یورو تا کنون است.

رئیس پارلمان اروپا افزود که رفتار برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در بحران پناهجویان با موضع سرسختانه آلمان در بحران یورو ارتباط دارد.

شولتز بیان داشت که اتحادیه اروپا باید محدودیت «سخاوتمندانه» ای در زمینه تعداد مهاجرانی که هر ساله می پذیرد، اعمال کند.

این در حالی است که توماس دی میزر، وزیر داخله آلمان نیز به تازگی گفته است که اتحادیه اروپا باید در زمینه تعداد پناهجویان مورد پذیرش خود محدودیت قائل شود.

این در حالی است که امسال شمار زیادی از جوانان و خانواده های افغانستان نیز به برای رسیدن به یک زنده گی آرام، عزم اروپا کرده و راه ها مشکلات سخت مسافرت را به جان خریده اند.