آغاز عملیات «طوفان هریرود» در هرات؛ در اولین روز این عملیات مشترک با حضور قطعه اتل تولی زون 600 قوماندانی عمومی 999 امنیت ملی و قطعه 555 پولیس ملی در منطقه قدوس آباد ولسوالی کهسان، سه طالب دستگیر شده و برخی ساحات پاکسازی شد

۹ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.