5 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر از ولایات کندز، پنجشیر و فراه در عملیات ویژه پولیس بازداشت شده و از نزد آنها 11 کیلوگرام چرس و 6 کیلوگرام هیروئین به دست آمد

۸ حوت ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.