یک گروپ 3 نفری سارقین و چپاولگران حرفوی که از چندی بدینسو در مربوطات نواحی پانزدهم و یازدهم شهر کابل؛ پول، موبایل و دستکول های خانم ها را می دزدیدند، از منطقه خواجه بغرا بازداشت شدند

۹ عقرب ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.