یک منبع امنیتی خبر داده که یک پوسته نیروی های امنیتی در منطقه ایل آباد ولسوالی چهار بولک هدف حمله تهاجمی تروریستان طالب قرار گرفته است و گفته می شود که در این پوسته جنگ جریان دارد.

۲۲ سنبله ۱۳۹۷