یک سارق مسلح به نام محمد داود که در جرایم جرمی در شهر تالقان، مرکز تخار دست داشت، در دیگری با پولیس زخمی و بازداشت شد

۱۹ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.