یک رهزن حرفوی بنام سلیم فرزند محمدعارف باشنده قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل شب گذشته در مسیر سرک عمومی قریه متذکره با استفاده از سلاح مبلغ 20000 افغانی پول نقد و تعداد 3 سیت موبایل را سرقت کرده بود، بازداشت شد

۲ سنبله ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.