یک تن جعل کار حرفوی که نمرات شاسی وسایط سرقت شده را تغییر داده و بفروش می رساند توسط پولیس کابل از مربوطات ناحیه سوم بازداشت شد

۱۱ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.