گزارش ها میرساند که یک فیرراکت شارتکی امروز چهارشنبه 21 سنبله نزدیک بامداد به محوطه پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم، در ناحیه پنجم شهر کابل اصابت کرده است و از تلفات هنوز جزییات دقیق در دست نیست.

۲۱ سنبله ۱۳۹۷