کمپاين واکسين حيوانى اﺯ سوى رياست ﺯراعت و مالدارى غزنى به همکارى آمريت کوچيها آغاﺯ شد، در این برنامه، 144000 دوﺯ واکسين PPR و 70000 دوﺯ واکسين بروسلوﺯ تطبيق می شود

۱۴ عقرب ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.