پولیس کابل یک تن چپاولگر حرفوی پول و موبائل را بنام بلال احمد باشنده قریه هوت خیل ناحیه نهم شهر کابل حین چپاولگری یک سیت موبائل و مبلغ 9000 افغانی پول نقد بازداشت کرد

۲۴ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.