پولیس کابل هفت تن را در پیوند به ارتکاب سرقت، قتل و فساد اخلاقی از ولسوالی های بگرامی، ده سبز، قره باغ و نواحی سوم و هشتم شهر کابل بازداشت کرد

۲۱ دلو ۱۳۹۷


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.