پولیس کابل در همکاری با تیم گزمه سیار وزارت امور داخله، 24 تن را به ارتکاب جرم های گوناگون به ویژه دزدی، مجروحیت، چپاولگری و فروش مشروبات الکولی بازداشت کرد

۱۰ دلو ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.