پولیس ولایت های بلخ و هرات، سه تن را به ارتکاب قتل و دزدی های مسلحانه بازداشت کردند و از نزد آنها سلاح های غیرقانونی نیز به دست آوردند

۷ حمل ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.