پولیس هرات، 7 تن را به ارتکاب جرم های گوناگون به ویژه آدم ربائی و دزدی از مرکز شهر و ولسوالی انجیل بازداشت کرد

۱۴ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.