پولیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، یکتن را به ارتکاب قاچاق هیروئین بازداشت کرد، این فرد 6 کیلوگرام هیروئین را در بین میوه خشک به شکل ماهرانه جابجا کرده بود

۵ دلو ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.