پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل در دو عملیات جداگانه، چهار فروشنده مواد مخدر را از مربوطات ناحیه پانزدهم شهر کابل همراه با یک مقدار مواد مخدر نوع چرس بازداشت نمود

۲۴ سنبله ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.