پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل، در عملیات های جداگانه، ۱۱ تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از نقاط مختلف نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دهم، ولسوالی بگرامی و ولسوالی پغمان، بازداشت نمودند

۱۷ سرطان ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.