پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کندز در دو عملیات جداگانه در جریان هفته جاری مقداری مواد مخدر و مشروبات الکولی را از مربوطات آن ولایت کشف و ضبط نمود

29 اکتبر 2019


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.